CIO'LARI DİJİTAL DÖNÜŞÜME GÖTÜRECEK 6 YOL

Bir dijital işi büyütmek, her sektördeki hemen her işletme için gereklidir. Büyük işletmeler ve küçük işletmeler, verimliliği artırmak, işlerini ölçeklemek ve anlamlı veriler toplamak için iç ve müşteriye dönük süreçlerini ve hizmetlerini dijitalleştirmektedir. Yine de, birçok şirket veri toplamak için dijital hizmetler başlatmış olsa da, araştırmaların dijital analizin gelecek yıllarda en üst düzeyde farklılaştırıcı olabileceğini öne sürmesine rağmen, veri analitiği potansiyeline tam olarak dahil olunmamaktadır. Dijital dönüşümde nasıl daha iyi bir tutum elde edeceğinizi merak ediyor musunuz? 

 

Forbes Insight ve Hitachi tarafından yürütülen Kuzey ve Latin Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesinden gelen 573 üst düzey yöneticinin yakın zamanda yaptığı bir ankete göre, yöneticilerin yarısından azının kendilerini veri ve analitikte gelişmiş veya lider olarak gördüklerini göstermektedir. 

Şirketlerin büyük bir çoğunluğu (yüzde 91) veri ve analitik kullananların gelirlerinde artışlar yaşasa da, sadece üçte biri müşteri deneyimini lider olarak görmektedir. Bu boşluk, az kullanılan verilerin ve analitiğin iş dünyasında nasıl olmaya devam ettiğini göstermektedir. MIT Dijital İş Merkezi'nden araştırmacılar, dijital dönüşümü “teknolojinin işletmelerin performansını veya erişimini radikal bir şekilde geliştirmek için kullanılması” olarak tanımlamaktadır. Dijital dönüşümde başarılı olmak için CIO'ların şirketlerini iki karşıt yöne yönlendirmeleri gerekmektedir. BT liderleri, organizasyon içinde olağanüstü operasyonel teslimat üzerinde çalışırken daha büyük, uzun vadeli bir vizyon almaları gerekmektedir. Şirketlerini dijital olarak tamamen dönüştürmek ve başarıyı sağlamak için CIO'ların bu altı adımı atmaları gerekmektedir.

 

1. Verileri ve analizleri bir şirket önceliği haline getirin

Şirketlerin çoğu zaten dijital dönüşümü ön planda tutuyor. Forbes Insights ve Hitachi’nin araştırması, dijital dönüşümün katılımcıların yüzde 50'si için bir öncelik olduğunu göstermektedir. Yöneticilerin uzun vadede kendi kuruluşlarına fayda sağlayacak yatırımlar yapma konusunda bu odak özellikle dikkat çekicidir. Araştırma, veri ve analiz yeteneklerini artırmaya ek olarak, yeni teknolojilerin önümüzdeki iki yıl için katılımcıların yüzde 51'inin en önemli yatırım önceliği olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, şirketlerin küçük bir alt kümesi (yüzde 49) hala geride kalmaktadır. Gelecek yıllarda, bu organizasyonlar ve rakipleri arasında, yetişmek için acele ettikleri gibi, büyük bir farklılaşma olacaktır. Bunun nedeni, iyi bir şarap gibi verilerin zaman içinde değer kazanmasıdır. Bir kuruluş, daha uzun bir süre boyunca toplayabildiği ve analiz edebileceği daha fazla veriyi, daha net bir şekilde analiz etmektedir.

 

2. İş hedefleri etrafında dijital dönüşüm tasarlayın

Forbes ve Hitachi’nin araştırmaları, değişen bir iş modelinin, katılımcıların yüzde 41'inin dijital dönüşüm sürecine başlamasının en önemli nedeni olduğunu da ortaya koymaktadır. Yeni teknolojilerin kullanılabilirliği ikinci sırada geldi ve katılımcıların yüzde 40'ını işletmelerini dijitalleştirmeye yönlendirmektedir. Bunun nedeni, dijital bozulmanın bir dizi endüstride yarattığı etkiden kaynaklanmaktadır. Uber ve Airbnb gibi şirketler, müşterilere erişmek için bulut ve mobil teknolojilerden faydalanarak endüstrilerini bir gecede dönüştürdüler. Örneğin, yenilik yapma yeteneği, ankete katılanların yüzde 46'sı tarafından dijital dönüşümün başarısını ölçmek için kullanılan en üst ölçüt olarak listelenmiştir; bunu, gelir büyümesi (yüzde 46) ve maliyet azaltımı (yüzde 43) izlemektedir.

 

3. Kurumsal çapta bir yaklaşım benimseyin

Dijital dönüşüm bir anda gerçekleştirilemez. Forbes ve Hitachi’nin anketine katılanların yalnızca üçte biri, diğer şirket işlevlerini hazır olarak görmektedir. Şirketler yalnızca dijital dönüşüm için BT'ye odaklanmak yerine, BT takımlarını diğer bölümlerle birlikte sistemlerini dijitalleştirmenin yolları üzerinde işbirliği yapma konusunda güçlendirmelidir. Diğer departmanlar ile ortaklık kurarak, BT ekipleri organizasyon genelinde verimlilik ve gelir etkisi yaratabilir. Dijital dönüşüm bir siloda yaşamaya devam ederse, etkinliği sınırlı kalacaktır.

 

4. BT'nin rolünü genişletin

CIO'ların, kuruluş içindeki nüfuzlarını büyütmek ve genişletmek için eşsiz bir fırsatı bulunmaktadır. Gartner'ın yaptığı bir anket, yöneticilerin yüzde 75'inin dijitalin çifte gelir elde etmesini beklediğini göstermektedir. Dijital dönüşüm, BT liderlerine rollerini genişletme ve organizasyon genelinde teknolojiyi denetleme fırsatı verebilir. Bu değişimi sağlamak için, CIO'ların daha operasyonel ve işbirlikçi bir rol benimsemeye odaklanıp, sadece operasyonlara ve altyapıya odaklanmaktan vazgeçmeleri gerekmektedir. 

BT harcamalarının çoğu BT departmanının dışında gerçekleşmektedir. BT liderliği tüm teknoloji harcamalarını denetlediğinde, şirketin hangi teknolojiyi en çok kullandığı ve işten çıkarma ve yenilik fırsatlarını kullandığı hakkında bütünsel bir bakış açısı kazanmaktadır. BT liderlerinin hem geleneksel BT'yi yönetmeleri hem de araştırmak ve deney yapmaları gereken teknolojiler ve dijital projeler hakkında şirketin geri kalanı için bir danışman ve rehber olarak hareket etmeleri gerekmektedir.

 

5. Yetenek kazanımını dönüştürün

Pek çok organizasyonda işe alım süreci, BT ile dijital dönüşüm ve işbirliğinin şirketler için büyük bir fark yaratabileceği net bir alandır. Şirketler sürekli olarak en iyi yetenekleri aramaktadır ve özellikle veri bilimi ve DevOps gibi teknoloji rolleri söz konusu olduğunda, insanları doğru beceri kümeleriyle bulmak zor olacaktır. Doğru dijital araçlar adayları bulma ve bağlantı kurma sürecini daha kolay hale getirebilir. Röportajlar için video konferans, sosyal medyada iş ilanlarını paylaşma ve LinkedIn'den yararlanma gibi çözümler, yalnızca BT departmanı için değil, daha verimli bir şekilde işe alım ve röportaj yapmaktadır. Şirketteki ekipler, işe alım süreçlerini dijitalleştirerek en iyi yetenekleri daha kolay ve verimli bir şekilde işe alabilir.

 

6. Çalışan süreçlere öncelik vermek

Yeni teknolojilerin uygulandığı zaman, çalışanların eğitimli ve destekli olmasının yanı sıra, yeni teknolojilerin kullanıcı dostu olmasını da göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Dijital bozulma, çalışanlar için rahatsız edici olabilecek, özellikle de eski sisteme alışmış ekip üyeleri için değişiklik getirmektedir. Doğru tonu ayarlamak çok önemlidir. Örneğin, çalışanlar, herkes yeni sisteme uyarlanırken, üretkenliğe dalmanın beklendiğini bilmelerini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, yeni teknolojiyi herkes için daha eğlenceli hale getirmenin birçok yolu vardır. Atıştırmalıklar, oyunlar ve ödüller ile yeni teknoloji eğitimlerini sürdürmek ve herkesin sosyalleşmesine izin vermek için biraz zaman ayırmak, ekibin rahatlamasına ve eğlenmesine yardımcı olabilir.

 

Özetle;

İş dünyasının dijital dönüşüme olan ilgisinin artması ve benimsenmesi, BT liderliğinin kendi organizasyonları içindeki rollerini geliştirmesi için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Bu, şirketlere işlerini daha yüksek verimlilik ve verimlilik seviyelerine yönlendirebilecek, gelirleri artırabilecek ve maliyetleri azaltacak teknoloji liderlerine daha fazla erişim sağlayacaktır. 

 

 

Kaynak: Tıklayınız