MAKİNE ÖĞRENİMİ (ML), DİL ENGELLERİNİ AŞMAKTIR. BU TİCARET İÇİN NE ANLAMA GELMEKTEDİR ?

 

Makine Öğrenimi (ML), dünyamızı fark etmekten en hızlı bir şekilde farklı boyutlara dönüştürmektedir. Makine Öğrenimi (ML), bilgisayarların “düşündüğü” şekilde radikal bir değişimi temsil eder. Makine Öğrenimi (ML)’den önce, bilgisayarlar sadece bilinçli düşünme görevlerini yerine getirebilmekteydi. Bilinçsiz düşünme görevleri, programlanamayacakları için bilgisayarların erişimlerinin ötesindeydi. Makine Öğrenimi (ML), adım adım programlamayı atlayarak bunu değiştirmektedir. Makine Öğrenimi (ML) ile, bilgisayar, belirli bir problemin çözümünü en iyi nasıl tahmin edeceğimizi (“öğrenme” kısmı) öğrenmek için çok büyük miktarda veri kullanmaktadır. Hesaplama, güç ve gereksiz miktardaki verilere erişimdeki üstel ilerlemeler sayesinde, Makine Öğrenimi (ML) tarafından eğitilen bilgisayarlar, X-ışını görüntülerinde el yazısı, konuşma ya da kemik kırılmalarını tanımak gibi bilinçsiz düşünme işlerinde rutin olarak insan-düzey performansa ulaşmaktadır.

Makine çevirisi nedir?

Dil engelleri uluslararası ticarette uzun zamandan beri önemli bir engel oluşturmaktadır. Akıllı telefonunuzda, dizüstü bilgisayarınızda ve tabletinizde makine çevirisi bulunmaktadır. Google Translate ve iTranslate Voice gibi ücretsiz uygulamalar artık büyük diller arasında oldukça başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Diğer akıllı telefon uygulamaları SayHi ve WayGo içermektedir. YouTube'un birçok yabancı dil videosu için anında makine çevirisi bulunmaktadır. 

Dilin ticarete etkisi

Ekonomistlerin ortak bir javascript:void('Black')dil ve mesafe gibi şeylerin ticaret akışları üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik temel dayanak yaklaşımı “yerçekimi modeli” olarak adlandırılmaktadır. Bu, yerçekimi kuvveti gibi, ikili ticaret akışlarının, satışın ekonomik kitlesi ve satın alan ulusun ekonomik kütlesi tarafından arttığını, ancak bunlar arasındaki coğrafi mesafenin azaldığını tahmin etmektedir. Ampirik çalışmalarda iktisatçılar dil engellerinin ticaretin göz kamaştırıcı bir şekilde söndüğünü görürken, tahminler ortak bir dilin paylaşılmasının uluslar arasındaki ticareti yaklaşık % 50 oranında artırdığını ileri sürmektedir. Bu gezegendeki 7,2 milyar insanın yaklaşık 400 milyonu ilk dil bilmektedir ve bu dillerden biri ise, İngilizcedir. Makine tercümesi bu kadar kullanılabilir hale geldiğinde, İngilizce bilenler, yakında yetenekli olmayan kişilerle daha doğrudan rekabet içinde olacaklar. Makine çevirisi ile, çok sayıda insan İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca veya İspanyolca gibi diğer zengin ülke dilleri ile bu iş pazarında yer alacak kadar iyi konuşacaktır. Çin yılda 8 milyondan fazla mezun vermektedir -ABD'de iki kattan fazla mezun- Bu mezunlar iş buluyor, ama genellikle bir üniversite derecesi gerekli olmayan yarı zamanlı veya düşük ücretli işlerde çalışıyorlar. Sadece (makine çevirisi yoluyla) yeterli İngilizce konuşabildikleri ve beyin güçlerini internet üzerinden ABD, Avrupa, Japonya ve diğer zengin ülkelere satabilecekleri rekabetin artmasını hayal edebilirsiniz…

 

2015 yılında Google Translate, çevirmenlere göre, göre 3,6 dereceden daha kötü bir not aldı. Ancak, 2016'da gelen büyük bir güncellemeden sonra, Google Translate artık 5 gibi rakamlara ulaşabiliyor. Makine çevirisinin yetenekleri sıçrama ve sınırlarla ilerliyor.

 

Kaynak:Tıklayınız