YAPAY ZEKA (AI)’NIN GELECEĞİNDEN KORKUYOR MUSUNUZ ?

Yapay Zeka (AI)'ın geleceği parlak görünüyor. Ancak bilim adamları Yapay Zeka (AI) sistemlerini daha akıllı ve özerk hale getirmek için çabalarken, Yapay Zeka (AI) ve insanlığı ele geçiren robotların olasılığı konusunda ciddi kaygıları bulunmaktadır. 2017 yılında, Google diğer Yapay Zeka (AI)’ları oluşturabilecek bir Yapay Zeka (AI) oluşturdu. Bir test olarak, Yapay Zeka (AI)'ya, canlı videolardaki nesneleri tanıyacak bir Yapay Zeka (AI) modeli oluşturma görevi verildi. Yaratılan yeni Yapay Zeka (AI), belirlenen görevleri yerine getirmede insan yapımı Yapay Zeka (AI)'dan çok daha iyiydi. Bu, modern Yapay Zeka (AI)'ın ne kadar yetenekli olduğunu göstererek çok çeşitli yeni uygulamaların kapılarını açıyor. Bununla birlikte, bu tür vakalar teknolojik ve bilimsel toplulukta olanlar arasında rahatsızlığa yol açmıştır. Tehlikenin nedeni, Yapay Zeka (AI) ve yeteneklerinin tam olarak anlaşılmaması olmuştur. Teknoloji hakkında daha fazla şey bilmek korkuları hafifletecek ve insanları Yapay Zeka (AI)'nın geleceği konusunda daha umutlu ve hevesli hale getirecektir.

 

Yapay Zeka (AI)'nın geleceğinden neden korkuyoruz?

 

Yapay zekalılar ve yapay zekacılar için en rahatsız edici teknolojiler, Yapay Zeka (AI)’nın karmaşık hesaplamalar yapma konusundaki yeterliliği, insan düşünce ve davranışlarının kusursuzca öykünmesi ve artan özerkliğidir. Bu faktörler, her şeyin potansiyel olarak Yapay Zeka (AI) tarafından kontrol edilebilecek sensörler ve aktüatörlerle donatılması gerçeğiyle birleştiğinde, insanları teknolojinin geleceğinden kuşkulu kılıyor. Bununla birlikte, Yapay Zeka (AI) teknolojisinin daha derin bir şekilde anlaşılması, bu şüphelerin temelsiz olduğuna ve birkaç yanlış varsayıma dayandığına işaret edecektir. İnsanlar günümüzde var olan en gelişmiş Yapay Zeka (AI) uygulamalarının insan beyni kadar işlevsel olduğunu varsaymaktadır. Bu, Yapay Zeka (AI)’nın bağımsız bir şekilde karar verebilme yeteneğini gösteren, en az veya hiç insan müdahalesi olmadan, vakaların sürekli akışını göz önüne alarak şaşırtıcı değildir.

 

Yapay Zeka (AI), hava ve piyasa koşullarını tahmin etmekten bileşik faiz ve vergiler gibi karmaşık hesaplamalar yapmaya kadar çeşitli bilişsel ve işlemsel görevlerde insanları geride bırakabileceğini kanıtladı. Yapay Zeka (AI) sistemlerinin, insanları hız ve doğruluktan çok daha üstün kılan hesaplamalı yetenekler gösterdiği birçok vaka olmuştur. Bu, halkı Yapay Zeka (AI)’ların insanlar üzerindeki genel üstünlüğüne inanmaya itmiştir.

 

Yapay Zeka (AI)'nın geleceğinden neden korkmamalıyız?

 

Yapay Zeka (AI), insan düşüncesinin belirli yönlerini çoğaltmaya her ne kadar yaklaşsa da, tamamen işlevsel bir insan beynini yapay olarak çoğaltmak neredeyse imkansızdır. Yapay Zeka (AI)'nın yapabileceklerini ve yapamadıklarını bilmek, Yapay Zeka (AI) kıyamet korkusu- nun azaltılmasına yardımcı olacaktır. Nicel problem çözme yetenekleri ile ilgili olarak, Yapay Zeka (AI)’nın daha yüksek bir zemine sahip olduğunu inkar etmek mümkün değildir. Bununla birlikte, bilincin ya da cümlenin varlığı, hesaplama ya da problem çözme yetenekleriyle ilişkilendirilebilecek bir şey değildir. 

 

Yapay Zeka (AI) duygusal zekayı gösterebilse, daha hızlı hesaplasa ve kalıpları insanlardan daha iyi algılayabilse de, Yapay Zeka (AI) bu eylemleri kendi başına başlatamaz. Yapay Zeka (AI), programlanmış algoritmalara dayanarak girdi alan ve çıktı veren bir işlem algoritmasıdır. Yapay Zeka (AI), manuel olarak programlanmadan hareket edemez. Yukarıda belirtilen AI-building-AI durumunda bile, başka bir Yapay Zeka (AI) inşa eden Yapay Zeka (AI) başlangıçta insanlar tarafından programlandı ve talimat verildi. Yapay Zeka (AI)'nın tamamen kendi kendine yönettiği ve duyarlı olduğu için gitmek için uzun bir yol var. Şu an itibariyle, Yapay Zeka (AI)'nın köpekler gibi insan olmayan hayvanlardan daha az duyarlı olduğunu söylemek güvenlidir. Yapay Zeka (AI) robotları tarafından yönetilme düşüncesi korkutucu olsa da, en azından kısa bir süre önce onun olasılığını gösteren çok az kanıt vardır. Bu nedenle, Yapay Zeka (AI)'nın geleceği bir tehdit yerine heyecan verici ve fırsatlarla dolu olarak görülmelidir.

 

 

Kaynak: Tıklayınız